Zgodnie z polityką prywatności nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce. close

Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Z chwilą otrzymania potwierdzenia założenia Konta dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sprzedawcę w ramach Konta na zasadach określonych w Regulaminie. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Umowa może zostać rozwiązana w dowolnym momencie poprzez złożenie stosownego oświadczenia Sprzedawcy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu jak również poprzez przesłanie wypowiedzenia na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: ebook @ godbook.pl lub usunięcie Konta.

 2. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia.

 3. Zgodnie z prawem i regulaminem sklepu, po zakupieniu e-booka nie ma możliwości zwrotu towaru, ze względu na jego charakter: Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

  1. dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. 

 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie Regulaminu sklepu, należy kierować na adres Visual Concept Sp. z o.o. ul. Kresowa 257D, skr. poczt. 39 66-620 Gubin, adres poczty elektronicznej: ebook @ godbook.pl.

 3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy przesłać na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. 2 powyżej.

 4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

 5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: Visual Concept Sp. z o.o. ul. Kresowa 257D, skr. poczt. 39 66-620 Gubin, na adres poczty elektronicznej: ebook @ godbook.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu. 

 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.